Disclaimer

Graphlr B.V. te Amsterdam (KvK nummer: 54506034)

 

Graphlr verleent u hierbij toegang tot graphlr.nl (“de website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Graphlr behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Graphlr spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Graphlr.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Graphlr nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Graphlr.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Graphlr, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

 

Algemene Voorwaarden

Graphlr hanteert voor haar dienstverlening Algemene Voorwaarden. Deze kun je hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden Graphlr

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Utrecht, oktober 2017